Ester
06-24 77 95 35
ester@happyes.nl

Lisette
06-46 04 62 02
lisette@happyes.nl

Of vul het contactformulier in.

Disclaimer

HappYes besteedt een constante zorg aan de website. Ondanks dat kan HappYes niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan HappYes dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Wel horen wij het graag als als u onjuistheden en/of onvolledigheden ontdekt.

Hoewel HappYes alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

HappYes is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. HappYes kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan, noch voor het functioneren van de organisaties achter deze sites.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de website te gebruiken, te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van HappYes.